Каталог

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Даний Договір є публічною офертою між Інтернет-магазином, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою https://solinderies.com, що має назву надалі Інтернет – магазин «So Lingeries», далі по тексту Продавець, що пропонує укласти цей Договор публічної оферти будь-якій фізичній або юридичній особі Інтернет-магазину і визначає умови купівлі-продажу товарів Покупцем через сайт Інтернет-магазину.

Цей договір також є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір є Договором публічної оферти, його умови є однакові для усіх Покупців.

1.2. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Покупця зі всіма умовами Договору, без винятку і доповнення.

Акцептуючи умови публічної оферти цього Договору, Покупець підтверджує, що володіє необхідною правоздатністю і повноваженнями для прийняття цього Договору, здатний виконувати умови цього Договору та нести відповідальність за порушення його умов, ознайомився з умовами цього Договору в повному обсязі та приймає всі його умови в повному обсязі без будь-яких вилучень чи обмежень, згоден і зобов’язується дотримуватись умов цього Договору; ознайомився із Умовами користування Сайтом, приймає всі їх умови в повному обсязі без будь-яких вилучень чи обмежень.

Акцепт також свідчить про те, що Покупець розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Покупець не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, загрози і тому подібного.

2.ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічний договір – договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців, крім тих, кому згідно із законодавством України, надано пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями (надалі – «Договір»).

1.2. Публічна оферта – пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі, юридичній особі або фізичній особі-підприємцю відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.

1.3. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Покупцем умов публічної оферти даного Договору у спосіб передбачений цим Договором, зокрема, але не виключно, шляхом повної або часткової оплати товару Продавця у спосіб, передбачений на сайті, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

Продавець – Solinderies.com;

1.4. Покупець – фізична особа або юридична особа, яка отримує інформацію від Інтернет-магазину, розміщує замовлення на пошук, комплектацію та резервування Товарів, що представлені на сайті Інтернет-магазину.

1.5. Сайт – сукупність сторінок, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://solinderies.com, що містить всі ознаки публічної оферти з пошуку, комплектації і резервування Товарів, обраних Покупцем на сайті.

1.6.Сторона – Продавець або Покупець – залежно від контексту.
1.7. Сторони – Продавець та Покупець.

1.8. Товар – опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів.

1.9. Замовлення – належно оформлена і розміщена заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується передати Покупцеві Товар, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та оплатити його в порядку і на умовах, передбачених даним Договором.

3.2. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з умовами даного Договору, і Продавець не зобов’язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на інтернет-сайті .

3.3. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його акцептування Замовником.

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазину через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.

4.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

4.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

4.3.1. прізвище, ім’я Покупця;

4.3.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);
4.3.3. контактний телефон.

4.3.4. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

4.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.

4.6. Ухвалення Покупцем умов цього Договору здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.8. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

4.8.1. покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

4.8.2. покупець ознайомлений та погоджується з асортиментом та вартістю Товарів, умовами їх оплати та доставки, іншими умовами купівлі-продажу Товарів, зазначеними на Сайті;

4.8.3. усі надані Покупцем при оформленні замовлення дані (перелік Товарів, свої персональні дані, адресу доставки, номер телефону тощо) є актуальними та повними. Покупець надав усі необхідні деталі замовлення стосовно асортименту, кількості Товарів, тощо, які мав намір надати, під час оформлення замовлення. Внесення змін до замовлення або відмова від замовлення після його підтвердження не допускається.

5. ЦІНА І ДОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Ціна Товару зазначається на Сайті щодо кожної одиниці Товару окремо та включає податки.

5.2. Всі ціни на Товар вказані в національній валюті України – гривні. Ціни на Товар додатково можуть бути вказані в доларах США або іншій іноземній валюті, однак усі розрахунки за Товар здійснюються в гривні. В залежності від коливань курсу валют встановленого Національним банком України, фактично списані з рахунку Покупця грошові кошти в іноземній валюті можуть відрізнятись від ціни Товару в іноземній валюті, що вказана на Сайті.

5.3. Усі витрати пов’язані з комісією та іншими зборами, що пов’язані із здійсненням оплати вартості послуг, здійснюється Замовником за власний рахунок за тарифами, діючими на момент здійснення платежу.

5.4. За умови продажу Товару за кордон, розрахунок може проводитись в доларах США, дирхамах ОАЕ та євро на валютний рахунок Продавця.

5.5. Оплата Товару здійснюється в один з наступних способів:

Готівкою в момент отримання Товару.

В безготівковий спосіб з використанням банківських карт відповідно до правил відповідної платіжної системи.

5.6. Спосіб оплати вартості Товару визначається Покупцем самостійно і вказується при оформленні Замовлення Товару.

5.7. Оплата Товару з допомогою банківської карти здійснюється одразу після вибору Товару Покупцем.

5.8. У випадку, якщо Покупець виявив бажання здійснити оплату Товару за допомогою готівкових коштів, оплата Товару здійснюється в момент отримання Товару Покупцем.

5.9. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

5.10. Покупець зобов’язаний оплатити замовлений Товар у строки, погоджені Сторонами при оформленні замовлення.

5.11. При безготівковій формі оплати зобов’язання Покупця з оплати Товару

вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

5.12. Після оформлення Замовлення на Сайті Покупцеві надається інформація про передбачувану дату доставки за допомогою засобів зв’язку, залишеними Покупцем при реєстрації на Сайті/ залишеними при оформленні Замовлення на Сайті або іншим способом. Менеджер, який обслуговує таке Замовлення, уточнює деталі Замовлення, погоджує спосіб і дату доставки, яка залежить від наявності Замовлених Товарів і часу, необхідного для обробки і доставки Замовлення.

5.13. Очікувана дата доставки передачі Замовлення повідомляється Покупцеві менеджером, обслуговуючим Замовлення, по електронній пошті або при контрольному дзвінку Покупцеві.

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Товар, що пропонується Продавцем до продажу не підлягає поверненню відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» від 19.03.1994 р № 172.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Покупець зобов’язаний:

7.1.1. ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця;

7.1.2. самостійно оформити замовлення на сайті;

7.1.3. своєчасно оплатити та отримати замовлення у Перевізника на умовах цього договору;

7.1.4. при отриманні товару у перевізника впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із

Покупцем повинен підписати співробітник перевізника.

7.2. Покупець має право вимагати від інтернет-магазину дотримання умов цього договору.

7.3. Продавець зобов’язаний:

7.3.1. дотримувати умов цього договору;

7.3.2. передати Покупцю товар у відповідності з обраним зразком, розміщеним в інтернет-магазині, оформленим замовленням та умовами цього договору;

7.3.3. забезпечити можливість замовлення та оплати Товарів.

7.4. Продавець має право:

7.4.1. відмовити у продажі та/або передачі замовлених Товарів у зв’язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань відповідно до даного Договору;

7.4.2. залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем;

7.4.3. змінювати умови та/або термін доставки Товарів Покупцю за умови повідомлення Покупця про такі зміни за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону.

8.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам, внаслідок неналежного використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.

8.3. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

8.2. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов даного

Договору, якщо таке порушення викликане дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Такими діями зокрема є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та (або) збої роботи комп’ютерної мережі, Інтернет – мережі тощо.

9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

9.1. Продавець гарантує відповідність Товару державним стандартам та/або технічним умовам України, що встановлюють вимоги до такого виду Товару.

9.2. Продавець встановлює гарантійний строк на Товар строком в 90 днів. Перебіг гарантійного строку починається з наступного дня після прийняття Товару Покупцем.

9.3. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Товару Покупець має право вимагати:

9.3.1. Пропорційного зменшення ціни.

9.3.2. Безоплатного усунення недоліків Товару в розумний строк.

9.3.3. Відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

9.3.4. При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування Товару в ремонті.

10.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів.

10.2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою

добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

11.2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

11.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

12.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.

12.2. Завершення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

Select your currency
UAH Українська гривня
Кошик
  • Кошик пустий.